KRS 0000501569

Witamy

    Na  Stronie

FUNDACJA

Tworzymy platformę współpracy pomiędzy nauką i biznesem.

Wypracowujemy nowe metody, techniki oraz narzędzia służące trwałemu rozwojowi.

 

Potrzebujesz pomocy w obszarze biznesu,

instytucji, organizacji?

 

Skontaktuj się z nami!

Po szczegóły zapraszamy do zakładki WSPÓŁPRACA

 

Potrzebujesz pomocy w obszarze nauki,

edukacji, badań?

 

Skontaktuj się z nami!

Po szczegóły zapraszamy do zakładki WSPÓŁPRACA

 

 

Dziękujemy za Twój czas i chęć pomocy.

Jeśli pragniesz coś zmienić w otaczającej rzeczywistości:

 • na lepsze
 • trwale
 • skutecznie

Zapraszamy do współpracy!

Naszym celem nadrzędnym jest możliwość zapewnienia:

 • edukacji
 • rozwoju
 • nauki przedsiębiorczości
 • wdrażania społecznej

         odpowiedzialności

oraz kształtowanie młodych talentów

w obszarach działalności naukowej

i biznesowej.

 

 

Współpracujemy z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, instytucjami naukowymi. Jesteśmy na bieżąco ze światowymi trendami w dziedzinie edukacji i rozwoju. Pragniemy, by nasza pomoc była dostępna jak najszerszej grupie odbiorców. Wierzymy, że w każdym człowieku i każdej firmie czy organizacji tkwi potencjał, który tylko czeka na jego odkrycie i wykorzystanie.

 

 

 

 

                                                                                      Nasza misja:

Wspieramy naukę i biznes

 

 

Fundacja Managerska CREATIVE powstała w wyniku własnych doświadczeń fundatora jak i obserwacji zachodzących zmian w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego priorytetem jest dla nas szeroko rozumiany rozwój i ukierunkowanie na cele.

Celami Fundacji są:

 1. Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.
 2. Promowanie i upowszechnianie odpowiedzialnego biznesu oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy.
 3. Platforma kontaktów i współpracy (forum wymiany myśli, poglądów i kształtowania opinii).
 4. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego a zwłaszcza mieszkańców regionów wiejskich i małych miast oraz działalności  na rzecz wspólnot i społeczności lokalnej.
 5. Działalność na rzecz edukacji, w tym edukacji rozwojowej i międzykulturowej.
 6. Promowanie nauki, kultury, oświaty, wychowania i ekologii.
 7. Upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej.
 8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz organizacji i promocji wolontariatu.
 9. Działalność wspomagająca rozwój społeczno–gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i społeczeństwa cyfrowego.
 10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
 11. Wspieranie integracji osób niepełnosprawnych i innych grup społecznych.
 12. Promowanie wielokulturowości i tolerancji, w szczególności przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym.
 13. Popularyzacja wyników badań naukowych oraz nowości wydawniczych.
 14. Organizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych i kulturalnych.
 15. Działalność wydawnicza czasopism, książek i wydawnictw periodycznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podejmowanie starań o pozyskanie obiektów i środków materialnych niezbędnych do realizacji celów i zadań Fundacji.
 2. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo): organizacji seminariów edukacyjnych i szkoleń w dziedzinie nauk ekonomicznych, humanistycznych, społecznych i środowiska naturalnego.
 3. Organizacji i finansowania stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji.
 4. Propagowanie rozwoju edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych, zwłaszcza w zakresie przedsiębiorczości, ekonomii i CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu).
 5. Organizowanie spotkań, imprez publicznych, konkursów, konferencji, kursów i seminariów oraz zbiórek publicznych.
 6. Prowadzenie akcji informacyjnych, badań, monitoringu i ewaluacji w zakresie określonym celami Fundacji.
 7. Promowanie młodych pracowników nauki i doktorantów.
 8. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 9. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

FUNDACJA

MAPA STRONY

WSPIERAMY NAUKĘ I BIZNES

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

Fundacja Managerska CREATIVE

ul. Namysłowska 104

46-081 Dobrzeń Wielki

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Managerska VIP for You   |   2018   |  www.vip4u.pl   |   Polityka Prywatności   |   Polityka Cookies

+48 722 11 4000

biuro@funcreative.pl

NIP: 9910498119

REGON: 161583301

KRS 0000501569